Ansvarsområden inom styrelsen.


Ansvarsområden i pdf format
 

Bredbandstjänster.

(Telia) TV, Bredband, Telefon

Sten Lindgren

                                                                                                               

El. avläsning och kontroll

(Förbrukning, debitering)

Sten Lindgren

El, leverantörer

(Upplands Energi AB, Vattenfall)

Sten Lindgren

El, solelanläggningen

Maths Isacson

Gunnar Jäll

Entré.

Liisa Isacsson

Eva-Lena Tagerud

Ekonomi.

(Upplands Boservice)

Sten Lindgren

Fastighetsskötsel.

(Upplands Boservice)

Gunnar Jäll

Sten Lindgren

                           

Fjärrvärme.

(Vattenfall)

Gunnar Jäll

 

Försäkringar

(Moderna försäkringar, Howden)

Susanne Rosén Hagstedt                                                             

 

Hemsida.

(www.fyrisstrand.se)

Sten Lindgren

 

Hiss.

(Kone)

Gunnar Jäll

 

Tvättstuga

Maths Isacson

Sten Lindgren

 

Lokalvård.

(Luthagens Städ & Fönsterputs)

Sten Lindgren

Lån

(Handelsbanken)

Sten Lindgren

Vatten, avlopp

(Uppsala kommun)

Gunnar Jäll

Området utanför huset, soprum

(Fyrisstrands samfällighetsförening)

Se särskilt anslag, repr. för Ö Fyrisstrand

Gunnar Jäll

Maths Isacson

Liisa Isacson

Garage och P-platser

(Fyrisstrands samfällighetsförening)

(Upplands Boservice)

Ann-Louise Andersson (018-18 74 14)

ann-louise.andersson@boservice.hsb.se

Gunnar Jäll

Nycklar (alla fastigheter)

(Certego. Fyrislundsgatan 68, vid Livets ord)