Ansvarsområden inom styrelsen.


Ansvarsområden i pdf format
 

Bredbandstjänster.

(Telia) TV, Bredband, Telefon

Sten Lindgren

                                                                                                               

El. avläsning och kontroll

(Förbrukning, debitering)

Sten Lindgren

El, leverantörer

(Sala-Heby Energi AB, Vattenfall)

Bo Pålsson

El, solelanläggningen

Maths Isacson

Bo Pålsson

Entré.

Liisa Isacsson

Eva-Lena Tagerud

Ekonomi.

(Upplands Boservice)

Bo Pålsson

Sten Lindgren

Fastighetsskötsel.

(Upplands Boservice)

Sten Lindgren

                           

Fjärrvärme.

(Vattenfall)

Bo Pålsson

 

Försäkringar

(Moderna försäkringar, Howden)Bo Pålsson                                                             

 

Hemsida.

(www.fyrisstrand.se)

Sten Lindgren

 

Hiss.

Tvättstuga

Jenny Korinth

(Kone)

Sten Lindgren

 

Lokalvård.

(Luthagens Städ & Fönsterputs)

Jenny Korinth

Lån

(Handelsbanken)

Bo Pålsson

Vatten, avlopp

(Uppsala kommun)

Bo Pålsson

Området utanför huset, soprum

(Fyrisstrands samfällighetsförening)

Se särskilt anslag, repr. för Ö Fyrisstrand

Sten Lindgren

Barbro Groiss

Garage och P-platser

(Fyrisstrands samfällighetsförening)

(Upplands Boservice)

Ann-Louise Andersson (018-18 74 14)

ann-louise.andersson@boservice.hsb.se

Nycklar (alla fastigheter)

(Certego. Fyrislundsgatan 68, vid Livets ord)