Styrelsen

 

Styrelsen väljs av Föreningsstämman, som brukar äga rum i slutet av april - början av juni. Stämman väljer ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen väljer sedan ordförande och fördelar inom sig de arbetsuppgifter som ska skötas.

 

Hör gärna av dig och tyck till.

 

 

                    

          Sten Lindgren, ordf                  Jenny Korinth, sekr            Bo Pålsson, ledamot           Maths Isacsson, ledamot

           sten@fyrisstrand.se                Jenny@fyrisstrand.se           bosse@fyrisstrand.se         maths@fyrisstrand.se

 

                                 
          

         Solbritt Moberg, suppl               Martin Frenning, suppl    

         solbritt@fyrisstrand.se               Martin@fyrisstrand.se