Hur hanterar vi våra sopor    

Ditt avfall är inget skräp

Klicka här

 

Hushållssopor och källsortering

 Soprum för hushållssopor och kärl för källsortering av bl.a. glas, papper, metall, plast och batterier finns på två ställen. Det finns i ett separat hus mellan A och B-husen samt i ett separat rum i garagehuset. 

Grovsopor
Grovsopor får inte lämnas i soprummen utan lämnas vid återvinningsstationen på Söderforsgatan 3 som har följande öppettider:
- Måndag - fredag 07:00 - 20:00
- Lördag-söndag 09:00-15:00
Åker du till återvinningsstationen så ta gärna med batterier och göldlampor eftersom det i dagsläget inte ingår i avtalet om sophantering.

Att tänka på
    •    Håll soputrymmena så rena som möjligt.
    •    Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av dem, eller utanför soprummen.
    •    Tänk på att sopor lätt drar till sig ohyra och att dörrarna därför ska hållas stängda.
    •    Sprätta upp kartonger så att de blir platta och tar liten plats.
    •    Kartonger sorteras för sig (wellpapp), plast från emballage och frigolit i behållaren förhårdplast.
    •    Soprummen är våra sophanterares arbetsplats, vi vill inte utsätta dem för onödigt merarbete eller risk för skada.
    •    Sopsortering är viktigt för miljön och påverkar också kostnaderna för föreningens sophämtning.
 
Läs mer här
Uppsala vatten har en informativ hemsida med sorteringsguide och råd och tips för sopsortering följ länken nedan:

Tänk så mycket trevligare det är när vi följer de anvisningar som står vid kärlen!

Klicka på bilden

                 

Rent och städat = mindre risk för besök av råttor          Pappersförpackningar            Plastförpackningar                   Tidningar

 

              

Pappersförpackningar och ihopvikta kartonger        Metallförpackningar