Sopsortering fr.o.m. 2020

Om Du är osäker - klicka på raden för ytterligare information

Sorteringsguide

 

Föreskrifter för avfallshantering

Ditt avfall är inget skräp

Papperspåse för matavfall