Yttre miljö   

 

     

Det är Fyrisstrands Samfällighets Förening som har ansvaret för vårt gemensamma område - tomten utanför husen. Varje Bostadsrättsförening representeras av en ordinarie och en suppleant i Samfällighetens styrelse. Styrelsen består av tre ordinarie och tre suppleanter. I styrelsen gäller majoritetsbeslut och bostadsrättsföreningarna är skyldiga att följa styrelsens beslut.