Parkeringsregler

 

De parkeringsregler som gäller inom vår Samfällighetsförening är följande:

 

* Parkeringsförbud råder överallt, utom på de förhyrda    parkeringsplatserna. Man får stå där parkeringsförbud råder för i- och  urlastning, eller för hämtning och lämning av människor. Bilen får bara stå  parkerad i 20 minuter utan att någon aktivitet pågår vid bilen.

* Inga särskilda regler gäller för motorcyklar. Motorcyklar får parkeras vid  cykelställen.

* Vanliga mopeder och EU-mopeder får parkeras vid cykelställen.

* Hemtjänstens fordon får parkera på gården, detta så att ej hinder för  passage uppstår och endast under tjänsteutövning.

* Tillfälliga parkeringstillstånd kan erhållas av styrelsen vid särskilda behov,  t.ex. flyttning.