NCC Komplett - NCC Komponent

Bilder ur broschyren "NCC Komplett" ett nytt sätt att bygga hus med industriproduktion som mall. Tanken var att en industriarbetare är billigare arbetskraft än en byggarbetare, produktion inomhus skulle ge jämnare kvalité och inte vara väderberoende. Kringkostnaderna blev dock för höga och experimentet lades ned när förlusterna passerade 1 000 MSek.

Pressmeddelande från NCC som pdf fil.

Här kan Du läsa broschyren om idén om byggande av hela huset inomhus i fabrik och montering på plats i ett tält. En något ovanlig detalj är att alla väggar i huset är av betong.

Om Du klickar på något av  pdf. dokumenten, dyker det upp en "signalruta" någonstans på skärmen. Antingen mitt på skärmen eller nertill i vänsterkanten, beroende på vilken webb-läsare Du har - öppna den filen!