Fyrisstrands Samfällighetsförening

Styrelse 

Gunnar Jäll         A - huset - ordförande

Maths Isacson       A - huset - suppleant

 

Meta Troell           B - huset - ledamot  

Eric Kjellerstedt   B - huset - suppleant

 

Anna Brodén      C - huset - ledamot

Torsten Brandt     C - huset - suppleant

 

fyrisstrandssamfallighet@gmail.com

 

Tilldelning av parkeringsplatser sköts av

 Meta Troell  070-543 43 77, metatroell@hotmail.com

 

 Klicka på bilden för att få den i större format

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden

Brf Östra Fyrisstrand representeras av

         


Gunnar Jäll

 

 Maths Isacson

Eva-Lena & Liisa 10 jan 2014

(Trädgårds entusiaster)