Aktuellt januari 2024

Den 21 januari 2008 flyttade dom första in i vårt hus!

- Alla våra årsredovisningar hittar du här

- Ekonomi och avgifter 2024

- Investeringar, underhåll och lagstadgade kontroller

Vi har under åren gjort löpande underhållarbeten och förbättringar på fastigheten

och för närvarande ser vi inget aktuellt renoveringsbehov de närmaste åren.

 

Vi kommer under våren 2024 att helt automatisera vårt styrsystem av el, värme, vatten, ventilation mm. Det innebär att vi själva kommer att kunna kontrollera och styra anläggningen via uppkoppling till egen dator.

 

Kostnadsfördelningen i budgeten för 2024

 

Elförbrukning och kostnad 2010 - 2023

 

 


 

Vi har alltid haft fasta el-pris-avtal, men vårt senaste gällde

till och med 2022. Beroende på den oroliga el-marknaden

har vi nu ett rörligt prisavtal och här är priserna under 2023