Aktuellt januari-april 2023

Den 21 januari var det 15 år sedan första inflyttningen

Alla våra årsredovisningar hittar du här (klicka)

Ingen höjning av avgiften under 2023

"Klicka" på rubrikerna för att läsa informationen

Bladet januari 2023

Bladet februari 2023

Bladet mars 2023

Bladet juni 2023

Bladet juli 2023

Bladet juli 2023

 

 

Info från samfälligheten april 2023

Hur står det till med elen

Kostnadsfördelningen i budgeten för 2023

El-användning och el-produktion

Kostnaden för el är det stora frågetecknet i budgeten för 2023.

Ingen leverantör är just nu beredd att teckna ett "fast-pris-avtal" med rimliga villkor.

Fr.o.m. 1 januari har vi ett "tills vidare avtal" med rörligt pris.

Januari 2,48 kr/kWh, Februari 2,36 kr/kWh, mars 2,27 kr/kWh

april 1,88 kr/kWh, maj 1,58 kr/kWh (inkl. skatt, moms)

När/om marknaden blir stabilare kommer vi att teckna ett längre avtal.

Under januari-juni kommer Du att ha samma avgift på betalningsavin för

hushålls-el som nu. 

Fr.o.m. juli kommer avgiften för el att justeras.

 

Vi har faktiskt varit duktiga på att minska på elanvändandet under åren och vi har dessutom lyckats teckna bra avtal - hitintills!

 


 

Här ser Du hur vår elanvändning ser ut de senaste åren!

I augusti 2022 började vi alla förstå att vi måste spara på el.

 

 

 

Efter uppgraderingen av vår fjärrvärmecentral har vår användning av fjärrvärme minskat. 

Vi har en grundvärme på 21° och Du kan själv reglera din trivselvärme på ditt element.