Aktuellt januari 2023

Den 21 januari är det 15 år sedan första inflyttningen

Ingen höjning av avgiften under 2023

Bladet januari 2023 (Klicka här)

Kostnadsfördelningen i budgeten för 2023 (Klicka här)

El-användning och el-produktion (Klicka här)

Kostnaden för el är det stora frågetecknet i budgeten för 2023.

Ingen leverantör är just nu beredd att teckna ett "fast-pris-avtal" med rimliga villkor.

Fr.o.m. 1 januari har vi ett "tills vidare avtal" med rörligt pris.

När/om marknaden blir stabilare kommer vi att teckna ett längre avtal.

Under januari-mars kommer Du att ha samma avgift på betalningsavin för

hushålls-el som nu. 

Fr.o.m. april kommer avgiften för el att justeras - kvartalsvis.

 

Vi har faktiskt varit duktiga på att minska på elanvändandet under åren och vi har dessutom lyckats teckna bra avtal - hitintills!

  


 

Efter uppgraderingen av vår fjärrvärmecentral har vår användning av fjärrvärme minskat. 

Vi har en grundvärme på 21° och Du kan själv reglera din trivselvärme på ditt element.