Näktergalen hörs på våren, nästan dygnet runt.


 

Jorden och Solen i Universum - storleksjämförelse.                    

Testa även: Google earth


 

  Kan vatten rinna uppför - eller hur är det egentligen - TESTA! The impossible waterfall - Klicka här.

 


                                                                                        

Eilngt en uneörnskding på ett egnskelt uivtnierset så seplar det inegn rlol i viekln odrnnig bksortnävea i ett ord såtr i, det edna som är vtikigt är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm.

Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet. 

  Vi bor ju på Fryivlsagstalan 3A i Uspapla eellr hur?