Föreningsstämman 2015 utsåg följande valberedning:

 

Siv Nordstrand  lgh A-04 (sammankallande) och

Eva-Lena Tagerud  lgh A 43