Energideklaration 2011-06-21  (Giltig till 2021-06-20)

Hela Energideklarationen hittar Du här i pdf format

 

Radonmätning är genomförd. Se rubrik "Radonmätning" under huvudrubriken "Fastigheten".